Logo

doelgroepen

primair: gemeentelijke overheden
secundair: burgers
en andersom

boodschap:
stichting is ‘belanghebbend’
gesprekspartner voor de burger
en (namens de burger) voor de gemeente
professionaliteit
luis in de pels
vanuit expertise handelendBsG2a kopie
een waakhond